Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  Bazzi的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Bazzi 歌手名
  Bazzi I.F.L.Y. 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Beautiful (feat. Camila Cabello) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Crazy 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Young & Alive 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Renee's Song 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Paradise 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Mine 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi I Like That 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi I Don't Think I'm Okay 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi I Got You 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Focus (feat. 21 Savage) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Why 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Young & Alive 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Mine (Jengi Remix) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Gone 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Caught In The Fire 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Alone 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Honest 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Mine 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Beautiful 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi Soul Searching (Explicit) 看歌詞
  Bazzi 歌手名
  Bazzi COSMIC 看歌詞