Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  Yu Sakai的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Soul Rain 看歌詞
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Fight & Kiss
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Kakushin Maybe (Kenichiro Nishihara Remix) 看歌詞
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yu Are Something 看歌詞
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Kimi To Boku No Banka
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Kimi To Boku No Banka
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Fight & Kiss
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yu Are Something
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Jasmine
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Brooklyn Sky
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Journey
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Kimi To Boku No Banka
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bokutachino Futashikana Zento
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bara To Rhodes
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bara To Rhodes
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yu Are Something
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yu Are Something
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yu Are Something
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Get It Together (Blue Lab Beats Remix)
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World Instrumentals
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World Instrumentals
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World Instrumentals
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Touch The World Instrumentals
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Backstay
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Suukouna Kajitsu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Jasmine
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Jasmine
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Jasmine
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai 4yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Sainenshow
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Sainenshow
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Sainenshow
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Sainenshow
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Jasmine (Another Version)
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Story
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Story
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Story
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Story
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Manazashi Daydream
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Manazashi Daydream
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Manazashi Daydream
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Manazashi Daydream
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Manazashi Daydream
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Only Yu
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Kimi To Boku No Banka
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai How's It Going?
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Yes!!
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bokutachino Futashikana Zento
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bokutachino Futashikana Zento
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bokutachino Futashikana Zento
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bokutachino Futashikana Zento
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bara To Rhodes
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bara To Rhodes
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Bara To Rhodes
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP
  Yu Sakai 歌手名
  Yu Sakai Summer Again - EP