Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  BABYMETAL的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Shanti Shanti Shanti 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Elevator Girl 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL PA PA YA!! 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Starlight 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Distortion 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Galaxy
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Elevator Girl 看歌詞
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BxMxC
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Gimme Chocolate!! (10 BABYMETAL BUDOKAN LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Headbangeeeeerrrrr!!!!! - METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL PA PA YA!! (10 BABYMETAL BUDOKAN LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 2]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Brand New Day - METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL LEGEND – METAL GALAXY [DAY 1]
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL YEARS
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL Metal Resistance
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL BABYMETAL
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)
  BABYMETAL 歌手名
  BABYMETAL 10 BABYMETAL BUDOKAN (LIVE)