Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  張傑的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  下一個章節 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 下一個章節
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  小丑/英雄 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 小丑/英雄
  缺陷美 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 缺陷美
  殺了我 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 殺了我
  一首唱不紅的歌 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 一首唱不紅的歌
  夢想新大陸 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 夢想新大陸
  大明星 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 大明星
  神算 專輯封面
  張傑 歌手名
  張傑 神算