Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  KIRINJI的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish 看歌詞
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Hazeru Shinzo
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020 看歌詞
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Killer Tune Kills Me
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Hazeru Shinzo
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Hazeru Shinzo
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Almond Eyes 看歌詞
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish 看歌詞
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Jikanga Nai
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Saikai
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI For Beautiful Human Life
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish 看歌詞
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Cherish
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI RMX
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Sweet Soul Ep
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI RMX
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI AI No Tohiko
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3 (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3 (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Omnibus (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI 20132020
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Hazeru Shinzo
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI For Beautiful Human Life
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Kirinji Tour 2003 Live At Budokan
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Sweet Soul Ep
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI KIRINJI RMX2
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Fine
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Fine
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI RMX
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI RMX
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI RMX
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Paper Driver's Music
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Aiwo Arudake, Subete
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 47'45" (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3 (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3 (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI 3 (2018 Remaster)
  KIRINJI 歌手名
  KIRINJI Fine (2018 Remaster)