Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  ������ ���的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  旅程 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 旅程 看歌詞
  Kirari 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari 看歌詞
  MO-EH-YO (Ignite) 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 MO-EH-YO (Ignite)
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  Nan-Nan 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Nan-Nan 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  LOVE ALL SERVE ALL 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  Moueewa 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Moueewa 看歌詞
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  YASASHISA 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 YASASHISA 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  Seishun Sick 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Seishun Sick 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  HELP EVER HURT NEVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT NEVER 看歌詞
  Kiri Ga Naikara 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kiri Ga Naikara 看歌詞
  まつり 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 まつり 看歌詞
  Hedemo Ne-Yo 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Hedemo Ne-Yo 看歌詞
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  HELP EVER HURT COVER 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 HELP EVER HURT COVER
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes
  Kirari Remixes 專輯封面
  藤井 風 歌手名
  藤井 風 Kirari Remixes