Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  JS的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.III : 【Bianco ~ 我知道你愛我】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.III : 【Bianco ~ 我知道你愛我】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.III : 【Bianco ~ 我知道你愛我】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS JS的創作故事集 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 遇見未來 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Opus.III : 【Bianco ~ 我知道你愛我】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.I Rosso 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.I Rosso 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.I Rosso 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.I Rosso
  JS 歌手名
  JS 聽見 看歌詞
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE
  JS 歌手名
  JS Ride OUT
  JS 歌手名
  JS Opus.II : 【Nero ~ SCREAM】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.II : 【Nero ~ SCREAM】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Miley
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE 看歌詞
  JS 歌手名
  JS SOMEWHERE 看歌詞
  JS 歌手名
  JS Opus.II : 【Nero ~ SCREAM】
  JS 歌手名
  JS Opus.II : 【Nero ~ SCREAM】 看歌詞
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS Baddy on Me
  JS 歌手名
  JS Patterns
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS Fake Friend
  JS 歌手名
  JS G Code
  JS 歌手名
  JS One Take
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Flexing
  JS 歌手名
  JS THE CHANGE UP
  JS 歌手名
  JS Ритуал
  JS 歌手名
  JS Ритуал
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Другой Горизонт
  JS 歌手名
  JS Bend Your Back
  JS 歌手名
  JS Real Tug
  JS 歌手名
  JS Young Rich
  JS 歌手名
  JS HARD TIMES
  JS 歌手名
  JS Trapboy
  JS 歌手名
  JS Сон
  JS 歌手名
  JS Slow Slow
  JS 歌手名
  JS Pas de love