Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  Lenka的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Lenka 歌手名
  Lenka The Show 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Blue Skies 幸福藍天 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Everything At Once 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Everything At Once 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lucky 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Everything At Once 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Everything At Once 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Heal 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Blue Skies 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Blue Skies 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes
  Lenka 歌手名
  Lenka ATTUNE 夢幻協奏曲 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Blue Skies 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes
  Lenka 歌手名
  Lenka Trouble Is A Friend - The Remixes 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Two (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Blue Skies
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Live 2008
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition) 看歌詞
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)
  Lenka 歌手名
  Lenka Lenka (Expanded Edition)