Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  t.A.T.u.的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All The Things She Said 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Loves Me Not 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Gomenasai 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Friend Or Foe 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Not Gonna Get Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All The Things She Said
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Not Gonna Get Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Not Gonna Get Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Friend Or Foe 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All The Things She Said 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All The Things She Said
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Friend Or Foe
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Not Gonna Get Us 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. All About Us
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. The Best 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Gomenasai
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. Dangerous and Moving 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 Po Vstrechnoy 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞
  t.A.T.u. 歌手名
  t.A.T.u. 200 KM/H In The Wrong Lane 看歌詞