Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  米津玄師的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Pale Blue 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Pale Blue
  海之幽靈 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 海之幽靈
  Lemon 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Lemon
  POP SONG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 POP SONG
  Daydream 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Daydream
  M87 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 M87
  Pale Blue 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Pale Blue
  LOSER / NUMBER NINE 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 LOSER / NUMBER NINE
  Pale Blue 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Pale Blue
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  M87 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 M87
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Flowerwall 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flowerwall
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Unbelievers 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Unbelievers
  Pale Blue 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Pale Blue
  Lemon 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Lemon
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Paprika 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Paprika
  M87 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 M87
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY
  Unbelievers 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Unbelievers
  Uma to Shika 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Uma to Shika
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Flamingo / TEENAGE RIOT 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flamingo / TEENAGE RIOT
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  Unbelievers 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Unbelievers
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Lemon 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Lemon
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Flowerwall 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flowerwall
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  orion 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 orion
  M87 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 M87
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  Yankee 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Yankee
  Bremen 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Bremen
  Flowerwall 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flowerwall
  Spirits of the Sea 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Spirits of the Sea
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 MAD HEAD LOVE / POPPIN' APATHY
  Santa Maria 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Santa Maria
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  Santa Maria 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Santa Maria
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  Flamingo / TEENAGE RIOT 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flamingo / TEENAGE RIOT
  Uma to Shika 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Uma to Shika
  Santa Maria 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Santa Maria
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  Uma to Shika 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Uma to Shika
  Peace Sign 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Peace Sign
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  LOSER / NUMBER NINE 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 LOSER / NUMBER NINE
  Flamingo / TEENAGE RIOT 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Flamingo / TEENAGE RIOT
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  BOOTLEG 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 BOOTLEG
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  LOSER / NUMBER NINE 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 LOSER / NUMBER NINE
  orion 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 orion
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  STRAY SHEEP 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 STRAY SHEEP
  Peace Sign 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Peace Sign
  Peace Sign 專輯封面
  米津玄師 歌手名
  米津玄師 Peace Sign