Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  OneRepublic的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Wanted 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Rescue Me 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Didn't I 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Connection 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Better Days 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Better Days 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Run 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International iTunes Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Rescue Me (Acoustic) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International iTunes Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Somebody To Love 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Rescue Me (BUNT. Remix) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Ordinary Human 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Start Again 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (International Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic White Christmas 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (International Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Wanted 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Truth To Power 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Wild Life 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic No Vacancy 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Wanted 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (International Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Better Days - Giorni Migliori 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Good Life (Remix Feat. B.O.B.) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic No Vacancy (feat. Tiziano Ferro) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Better Days 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic I Lived (Remix EP) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic No Vacancy (feat. Amir) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International iTunes Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International iTunes Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Live From Zurich 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (International Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Waking Up (Explicit) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Let's Hurt Tonight (BUNT. Remix) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Dreaming Out Loud (International iTunes Deluxe Version) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Oh My My (Deluxe) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Lift Me Up (Michael Brun Remix) 看歌詞
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic CLOUDS (Music From The Disney+ Original Movie)
  OneRepublic 歌手名
  OneRepublic Native 看歌詞