Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  ������ ���������的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  鼓鼓 呂思緯 簽收我的心 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 樂高 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 K.O. 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 我們的主場 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 我的心裡呀 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 自己人 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 超展開(日文版) 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 乎乾 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 繽紛了每一天 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 可以唷 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 蟲洞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社 看歌詞
  鼓鼓 呂思緯 先得方旅行社