Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  UVERworld的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Rob the Frontier 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Touch off 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Odd Future 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld HOURGLASS 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Rob the Frontier
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Itteki No Eikyo 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld AS ONE 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld NAMELY 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Touch off 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Touch off
  UVERworld 歌手名
  UVERworld We Are Go / All Alone - EP 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Rob the Frontier 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Touch off (short Version) 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Touch off 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Decided 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld AS ONE
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Rob the Frontier 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld HOURGLASS 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld We Are Go / All Alone - EP 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld NAMELY 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld TYCOON 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Ø CHOIR 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld 進化新聲全精選 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld All Time Best 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld UNSER 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld BUGRIGHT 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞
  UVERworld 歌手名
  UVERworld Last 嶄新出發 看歌詞