Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  噴射時代 專輯封面

  歌名白賊話 歌手名 隨性樂團

  歌詞

  我請你講詳細 賣擱講白賊話 照你講的 甘有較好的未來 我煞戇戇乎你騙介戇戇轉 別擱再解釋 多講攏是廢話 照你講的去做 聽你在唬爛 理由真多 真正理由伯 說話是花蕊蕊 到底是在騙啥物 我已經給你很多的機會 真心換絕情 一直和我辯 這是一個現實的社會 甘有真正的朋友 大家攏講白賊話 認識你這款人 真正算我衰 請你麥講白賊話 看到你的臉就想欲搧你嘴皮 遇到你這款人真正算我衰 真正有夠衰 我請你講詳細 麥擱講白賊話 照你講的去做 甘有較好的未來 我煞白癡相信你的話 嘿 你嘐潲你做得到 嘿 其實你做不到 嘿 說得到做不到 其實你做不到 其實你做不到 這是一個現實的社會 甘有真正的朋友 大家攏講白賊話 認識你這款人 真正算我衰 請你麥講白賊話 看到你的臉就想欲搧你嘴皮 遇到你這款人真正算我衰 真正有夠衰 我請你講詳細 麥說白賊話 我要你老實說 說話不能無算話 我請你講詳細 麥說白賊話 我要你老實說 說話不能無算話 我請你講詳細 麥說白賊話 我要你老實說 說話不能無算話 我請你講詳細 麥說白賊話 我要你老實說 說話不能無算話 這是一個現實的社會 甘有真正的朋友 大家攏講白賊話 認識你這款人 真正算我衰 請你麥講白賊話 看到你的臉就想欲搧你嘴皮 遇到你這款人真正算我衰 真正有夠衰 麥講白賊話 麥講白賊話

  專輯

  專輯名 噴射時代
  歌手名 隨性樂團
  發行日 2017-12-20