Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  派樂黛J7白蛇鑽 專輯封面

  歌名起頭調 - Sonic Deadhorse (feat. 克萊兒) 歌手名 合輯

  播放

  歌詞

  上山 tsiūnn-suann 閣來落崎 koh lâi lo̍h-kiā 看遮 khuànn tsia 浮起來 phû khí-lâi 飛起來 pue khí-lâi 閣較過 koh khah kuè 落山 lo̍h-suann 閣來爬崎 koh lâi pê-kiā 看遐 khuànn hia 降落 kàng lo̍h khì 降落去 kàng lo̍h khì 閣較去 koh khah khì 山頂坱埃 suann-tíng ing-ia 心驚驚 sim-kiann-kiann 講袂伸捙 kóng buē-tshun-tshia 霧嗄嗄 bū-sà-sà 上山 tsiūnn-suann 閣來落崎 koh lâi lo̍h-kiā 看遮 khuànn tsia 浮起來 phû khí-lâi 飛起來 pue khí-lâi 閣較過 koh khah kuè 落山 lo̍h-suann 閣來爬崎 koh lâi pê-kiā 看遐 khuànn hia 降落 kàng lo̍h khì 降落去 kàng lo̍h khì 閣較去 koh khah khì 山頂坱埃 suann-tíng ing-ia 心驚驚 sim-kiann-kiann 講袂伸捙 kóng buē-tshun-tshia 霧嗄嗄 bū-sà-sà 日頭公赤焱焱 li̍t-thâu-kong tshiah-iānn-iānn 天際線光映映 thian-tsè-suànn kng-iá-iá

  專輯

  專輯名 派樂黛J7白蛇鑽
  歌手名 合輯
  發行日 2019-07-31

  歌手的其他專輯看全部