Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  Khak-lah Thien-thoì(卡拉電台) 專輯封面

  歌名Hí ngì it phién mak-thièn(許你一片麥田) 歌手名 Siàu-lú Khah-lah(少女卡拉)

  作詞 Tì-ka N̂g(黃稚嘉)/Uî-lîng Lí(李唯聆)
  作曲 Tì-ka N̂g(黃稚嘉)
  試聽

  歌詞

  kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn 金黃麥浪 陣陣水紋 ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng 你等遠去 有你个身影 ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì ngài在湖邊小屋等你 等你 hí ên-teû it phién mak-thièn 許ên兜一片麥田 tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg 走à走pà 少年少女 tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à 走à走pà 走往時代追à má-ngìn hí ên-teû it phien mak-thièn 麼人許ên兜一片麥田 kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn 金黃麥浪 陣陣水紋 ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng 你等遠去 有你个身影 ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì ngài在湖邊小屋等你 等你 ngài tiàu-tóo tì it phien mak-thièn ngài着著在一片麥田 tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg 走à走pà 少年少女 tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à 走à走pà 走往時代追à má-ngìn hí ên-teû it phién mak-thièn 麼人許ên兜一片麥田 tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg 走à走pà 少年少女 tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à 走à走pà 走往時代追à má-ngìn hí ên-teû it phién mak-thièn 麼人許ên兜一片麥田 khieu-tóo liá khiùn pûn-lî pên-kông 揪著這群奔離崩崗 kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn 金黃麥浪 陣陣水紋 ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng 你等遠去 有你个身影 ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì ngài在湖邊小屋等你 等你 hí ên-teû it phién mak-thièn 許ên兜一片麥田