Akita no Gyouji (feat. Toshiro Yanagiba, Ayako Fuji, Nozomi Sasaki & AkitaKenjinkai)

Akita no Gyouji (feat. Toshiro Yanagiba, Ayako Fuji, Nozomi Sasaki & AkitaKenjinkai) 高橋優

2022-09-07 日語/搖滾

歌曲

歌手的其他專輯看全部