Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  NU'EST的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Let's Love (with Spoonz) 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After' 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST A Song for You 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After' 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After' 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Nocturne 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The Table
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 6th Mini Album 'Happily Ever After' 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Bridge the World 看歌詞
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Q is.
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 5th Mini Album 'CANVAS'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Q is.
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 5th Mini Album 'CANVAS'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Q is.
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Q is.
  NU'EST 歌手名
  NU'EST Q is.
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 5th Mini Album 'CANVAS'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 5th Mini Album 'CANVAS'
  NU'EST 歌手名
  NU'EST The 5th Mini Album 'CANVAS'