Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  Lee Seung Gi的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Ordinary Man
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Meet Someone Like Me
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi The Project
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi I'm Gong To The Army
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2 看歌詞
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Last Word
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Last Word
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Lee SeungGi 3rd
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a Man Loves a Woman Vol.2
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Shadow
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi And…
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy for You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi When a man loves a woman
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Crazy For You
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation
  Lee Seung Gi 歌手名
  Lee Seung Gi Story of seperation