Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  張艾嘉的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 童年 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 愛的代價 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 最愛張艾嘉 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 忙與盲 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 滾石24K24Bit珍藏版金碟系列
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞
  張艾嘉 歌手名
  張艾嘉 你愛我嗎 看歌詞