Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  音浪 專輯封面

  歌名狀元 歌手名 黃立行

  作詞 黃立行
  作曲 Jae Chong

  歌詞

  作詞:黃立行 作曲:Jae Chong 目啁撥金到要困的時陣 你直直念甲我的頭殼痛 我真正無愛擱聽你講 阮爸攏看我是一個無路用的囝 講什麼無面子 因為冊攏讀抹出來 你看你朋友打拼 今嘛畢業咧找頭路 你是按怎咧過日子 無簡單混過去 我對阮爸講 你想的是古早時代 叫阮接阮家的生意 ha…才是無愛 麥閣講 麥擱講 我叫你麥擱講 麥擱講 麥擱講 我早就出社會X2(你今嘛要創啥 我要做狀元)X4 我真有責任擱有禮貌 我講的話算話 不是咧講我懶惰 什麼攏不做 唉啦 還擱少年 出去混玩到天光才去困 我有法度困甲差不多下哺三四點 但是我愛辦的代志絕對做得到 你免擱擔心我 我對我的將來真清楚 好啦 好啦 麥擱吵啦 真正擋抹著 你麥擱講這多啦 我歡喜就好 (麥閣講 麥擱講 我叫你麥擱講 麥擱講 麥擱講 我早就出社會)x2 (你今嘛要創啥 我要做狀元)X4 本來這個世界就無公平啦 不是大家人會當做醫生做律師 我看我朋友讀甲咧皮皮顫 真正有影呢 按怎讀我嘛讀抹著學校第一名 你到底甘有燎解我咧講啥貨 因為整天一直念 按怎念攏講抹煞 你惦惦聽 我的興趣學校無咧教 甘不是大家攏知影行行出狀元 (Na…Du Be Du Be Du Be Du Du) (Come On Come On) (麥擱講 麥擱講 我叫你麥擱講 麥擱講 麥擱講我早就出杜會)(你今嘛要創啥 我要做狀元)(要做狀元)

  專輯

  專輯名 音浪
  歌手名 黃立行
  發行日 2007-01-26