Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  新寶島康樂隊第舞輯 - 愛情霹靂火 專輯封面

  歌名阿春仔伊阿嬤 歌手名 新寶島康樂隊

  作詞 陳昇
  作曲 陳昇

  歌詞

  專輯:愛情霹靂火 (第舞輯) 歌曲:阿春仔伊阿嬤 作詞:陳昇 作曲:陳昇 伊站在西邊日頭落去的海岸 半邊山攏蓋在濛霧內底 矸仔店的阿桑說 阿春仔 打算要落雨 您阿嬤趕緊甲叫進來躲雨 駛船的阿伯仔款款就走過來 伊說恁頭家打算是坐明天的船 港邊的人攏漸漸在散開 淒美燈塔黃昏的孤鳥在哪裡 啊咱搭官仔到底是為按怎 這啦累就連批攏不曾回 堤防頂的兵仔兄我來借問一下 那夜兵仔車欲給我再去哪裡 喔 阿春仔他阿嬤 喔 日日夜夜對人來問起 阿春仔他阿嬤 喔 那個遙遠的南島在哪裡 若不是那時大家攏真歹命 咱阿公也未出門去賺吃 現在阿春仔咱都已經就不用驚 黑暗了後出日頭就攏未寒 阿嬤說 阿春仔 阿嬤累了 你幫我走一趟去海邊仔 看你阿公甘有返來 靈前下的那盞電火就不通關 你阿公若返來才未來找無路 阿咱搭官仔到底是為按怎 這啦累就連批攏不曾回 連包袱都不欲提 兵仔車欲給阮載去哪裡 喔 阿春仔他阿嬤 喔 日日夜夜對人來問起 阿春仔他阿嬤 那個遙遠的南島在哪裡 阿嬤你現在就不免驚 阮阿公有帶話說伊現在真快活 咱現在大家都不免驚 黑暗了後出日頭就攏未冷 O I Ya Na Ya O O Ya Na O Yan I Ye Ya Na O Yan Ta Gu Da In Na Na Mai Da Zu Ya Da In Ja Gu Da In