Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
    阿宅的心聲 搶先聽 專輯封面

    歌名笑笑看人生 歌手名 蔡佳麟

    歌詞

    我的眼神無法度藏著我的心事 我的笑容 猶原滲著憂愁 無情的命運 無理的要求 無奈的我 只有惦惦來接受 做著一個男人就要打滾不認輸 所有的責任 攏要自己擔 雖然汗水 流甲擦未乾 麻要用堅強掩蓋我的驚惶 人講三年一運 好歹照輪 人無逐工 一帆風順 千變萬化袂堪仔天一算 人講三年一運 好歹照輪 不通計較 不通撿恨 一時失意甭免心憂悶 笑笑看 人生又是一場風雲

    專輯