Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  Original Album Classics

  Original Album Classics The Byrds

  2012-01-09 西洋/搖滾

  歌曲

  專輯歌曲編號, 歌名, 歌手名, 歌詞, 曲目列表
  歌曲編號 歌曲名稱 歌手名 歌詞 看選項
  1
  The Byrds 看歌詞
  2
  The Byrds 看歌詞
  3
  The Byrds 看歌詞
  4
  The Byrds 看歌詞
  5
  The Byrds 看歌詞
  6
  The Byrds 看歌詞
  7
  The Byrds 看歌詞
  8
  The Byrds 看歌詞
  9
  The Byrds 看歌詞
  10
  The Byrds 看歌詞
  11
  The Byrds 看歌詞
  12
  The Byrds 看歌詞
  13
  The Byrds 看歌詞
  14
  The Byrds 看歌詞
  15
  The Byrds 看歌詞
  16
  The Byrds 看歌詞
  17
  The Byrds 看歌詞
  18
  The Byrds 看歌詞
  19
  The Byrds
  20
  The Byrds 看歌詞
  21
  The Byrds 看歌詞
  22
  The Byrds
  23
  The Byrds
  24
  The Byrds
  25
  The Byrds
  26
  The Byrds
  27
  The Byrds 看歌詞
  28
  The Byrds
  29
  The Byrds 看歌詞
  30
  The Byrds 看歌詞
  31
  The Byrds
  32
  The Byrds 看歌詞
  33
  The Byrds
  34
  The Byrds
  35
  The Byrds 看歌詞
  36
  The Byrds
  37
  The Byrds
  38
  The Byrds
  39
  The Byrds
  40
  The Byrds 看歌詞
  41
  The Byrds
  42
  The Byrds
  43
  The Byrds
  44
  The Byrds
  45
  The Byrds
  46
  The Byrds
  47
  The Byrds
  48
  The Byrds
  49
  The Byrds
  50
  The Byrds
  51
  The Byrds 看歌詞
  52
  The Byrds
  53
  The Byrds 看歌詞
  54
  The Byrds 看歌詞
  55
  The Byrds 看歌詞
  56
  The Byrds 看歌詞
  57
  The Byrds 看歌詞
  58
  The Byrds 看歌詞
  59
  The Byrds
  60
  The Byrds
  61
  The Byrds
  62
  The Byrds 看歌詞
  63
  The Byrds
  64
  The Byrds
  65
  The Byrds 看歌詞
  66
  The Byrds
  67
  The Byrds 看歌詞
  68
  The Byrds
  69
  The Byrds 看歌詞
  70
  The Byrds
  71
  The Byrds 看歌詞
  72
  The Byrds
  73
  The Byrds
  74
  The Byrds
  75
  The Byrds
  76
  The Byrds 看歌詞
  77
  The Byrds
  78
  The Byrds
  79
  The Byrds
  80
  The Byrds

  歌手的其他專輯看全部