Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。

  Rina Sawayama的相關人氣歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  LUCID 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama LUCID 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  Bad Friend 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Bad Friend 看歌詞
  Enter Sandman 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Enter Sandman
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA 看歌詞
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  XS 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama XS 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition) 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix) 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition) 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  Valentine (What's It Gonna Be) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Valentine (What's It Gonna Be)
  Chosen Family 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Chosen Family
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Comme Des Garçons (Like The Boys) (Brabo Remix)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA 看歌詞
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  Cyber Stockholm Syndrome 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Cyber Stockholm Syndrome
  XS (feat. Bree Runway Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama XS (feat. Bree Runway Remix)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  STFU! 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama STFU!
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  Where U Are 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Where U Are
  Tunnel Vision 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Tunnel Vision 看歌詞
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  Alterlife 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Alterlife
  Comme Des Garçons (Like The Boys) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Comme Des Garçons (Like The Boys)
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  Where U Are 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Where U Are
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  This Hell 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama This Hell
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  RINA 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama RINA
  Alterlife (Seiho Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Alterlife (Seiho Remix)
  This Time Last Year 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama This Time Last Year
  Where U Are (Salute Interstellar Remix) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama Where U Are (Salute Interstellar Remix)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)
  SAWAYAMA (Deluxe Edition) 專輯封面
  Rina Sawayama 歌手名
  Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition)