Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  音浪 Sound Wave 猴盤 專輯封面

  歌名Machi 歌手名 黃立行

  歌詞

  這條做乎阮台灣的麻吉 yo 這是麻吉 我的麻吉置叨(置這 置這) 我的麻吉準備好亦袂(耶 耶) 我的麻吉準備叫 (好 好 好 好) 甚麼就是麻吉 上貼的兄弟 上好的小弟 好的朋友嘛是麻吉處理代志 攏做得足水 麻吉若會當 一定斗相共 知影按怎做人行路有風 角色足勇 講的話算話 一定袂黑白講話 絕對替你講話 袂驚流血 什麼什麼貨攏做 什麼貨攏好 褲內底兩箍就分你一箍 直直把七仔 直直去相打 無咧管這 沒有管那 什麼貨一句話 我的麻吉置叨(置這 置這) 我的麻吉準備好袂 耶 耶 (好 好 好 好) 我的麻吉置叨 (置這 置這) 我的麻吉置叨(耶 耶) 我的麻吉准叫(好 好 好 好) 我的麻吉置叨 (置這 置這) 我的麻吉置叨(耶 耶) 我的麻吉準備好袂 耶 耶 (好 好 好 好) bam 啊出問題阮做陣來去 看到就(DaddyAndMothrer) 麻吉給你處理袂驚死 啊皮咧癢阮的麻吉給你攪 阮上痟 阮愛阮的查燒嬈 乎伊知影誰上屌(DaddyAndMothrer) 為查某相打 起痟(DaddyAndMothrer) 哪有可能阮的麻吉真有風度 這阿殺力 對阮家已什麼貨嘛攏好 叫我幫忙我馬上就做 我的麻吉置叨(置這 置這) 我的麻吉準備好亦袂(耶 耶) 我的麻吉準備叫 (好 好 好 好) 我的麻吉置叨 (置這 置這) 我的麻吉置叨(耶 耶) 我的麻吉準備好袂 耶 耶 (好 好 好 好) 台灣的HIP HOP 位我這始 我是上正港的台灣麻吉 提命來博嘛會使 你講去拖賭做你來 脫腹體啊免穿衫 我統大膽 什麼話都敢 人找你的麻煩就是找我的麻煩 因為我是你的麻吉什麼貨攏會使 你有什麼代志 我一定給你處理 你若無辦法 交乎我這麻吉幫 一晚過一晚我永遠麻吉幫 我的麻吉置叨(置這 置這) 我的麻吉準備好亦袂(耶 耶) 我的麻吉準備叫 (好 好 好 好) 麻吉 一定給你挺到底 麻吉 一定給你挺到底 麻吉 一定給你挺到底 麻吉麻吉 麻吉麻吉

  專輯