Blue In Love 專輯封面

歌名Tan-kan-ka-lan (蜥蜴 ) 歌手名 昊恩家家

試聽看看
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂

歌詞

Tan-kan-ka-lan(蜥蜴 )Lizard 詞Lyrics/曲Music 昊恩 Hao-en tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay, an Pa-se-ki yu i pwa a-pu- Tan i sa bak tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay u ni yan Dan ka waw-lepan na balian sema lu wan , na Tiur an a-remeng a ma u nu alialian nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i, kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal kap-kas nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal sa-e ru 蜥蜴啊 你在想什麼 當你爬在樹上 蜥蜴啊 你在想什麼 當你睡在花園裡 蜥蜴啊 我能不能像你一樣 心裡沒有煩惱 早上的風 晚上的星星 是你的朋友 快樂的蜥蜴 我要和你快樂的奔跑 快樂的蜥蜴 我要和你快樂的微笑

專輯

專輯名 Blue In Love
歌手名 昊恩家家
發行日 2006-12-26