Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  cepo'混濁了 專輯封面

  歌名cepo’者波 歌手名 阿努.卡力亭.沙力朋安

  作詞 陳精志Puton、張金蘭Arik
  作曲 港口部落makota’ay
  試聽

  歌詞

  i ya o hoyan ha o hayan ha a heyan pawpaw saan ko dodang i liyad away ko patosokan yu siya siya tamokis to lafiy mikihatiya ko falocoh a malarom mi nanay ko patosokan i ya o hoyan ha o hayan ha a heyan samata sa maaraw ko tokos pa nong nong sato kami pakicang yu sanay i cepo no taladaw i cepo’ a miporang ko toas tatoasan no pangcah i ya o hoyan i ya o hayan ha he heyan o maoripay taladaw ato liyad pa howaran tosaka orip i cepo’ a matelek sarikec no finawlan kaka i mahali kakawasan no toas rayray taha anini i ya o hoyan i ya o hayan ha he heyan soeda ko talaraw ko papina lakowit sa to lotok sasowang no lotok dahalay ko lakelaw makahi lihok lihok sato sera pamatang to liwmah i ya o hoyan i ya o hayan ha he heyan o tangasian no cepo’ ci Kafohok sapa howad ni Mayaw epin matekep no cingping to kapah si no cepo’ pakasi timol amis ko liwasan tomesek taha anini tomesek taha anini ~ tomesek taha anini ~ 飄蕩在無邊無際的筏啊 找不到可以停靠的岸 白色浪潮 不斷拍打在更深的夜裡 心底被翻攪地既絕望又酸楚 到底哪裡才是可以停靠的岸? 凝神遠望 岸頭就在不遠處 筏上的槳 努力朝向那一方 芝舞蘭社cepo’聚落逐漸成型 她是孕育邦查pangcah的母親 仰賴著大海與溪流 延續了生命的動脈 架構聚落組織與規範 萬事萬物美好源頭 從過去相承到現在 某一群人 溯溪而上 越過山頭 在群山環繞中發現了寬廣平原 一處又一處落腳在這片土地上 開墾著良田 芝舞蘭社cepo’的英雄卡夫侯可Kafo.ok JN MFA OZEV NSMB MayawepingD MFEO PYFP 芝舞蘭社CEPO’的青年會被清兵擊潰後 族人向南往北四處離散 異地生根直到如今