Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  思念的情淚 專輯封面

  歌名思念的情淚 vs翁立友 歌手名 林良歡

  歌詞

  作詞:石國人 今夜的風聲 kim-iā--ê hong-siann 有相逢的氣味 ū siong-hông--ê khì-bī 風中的雨水 hong-tiong--ê hōo-tsuí 有思念的情淚 ū su-liām--ê tsîng-luī 心愛的妳敢知我想妳 sim-ài--ê lí kám tsai guā siūnn lí (甘知) 思思念念有你的名字 su-su-liām-liām ū lí ê miâ-jī 無奈相愛的勇氣 bô-nāi siong-ài--ê ióng-khì 輸予天來創治 su-hōo thinn lâi tshòng-tī (輸乎天來創治) 為妳 我的愛 遮堅持 uī lí guā ê ài tsiah kian-tshî (這堅持) 若無分離的相思 nā-bô hun-lī--ê siunn-si 哪知心放袂開 ná tsai sim pàng-bē-khui (哪知心放抹開) 等你 是我唯一的心意 tán lí sī guā uî-it--ê sim-ì 想起你 siūnn-khí lí 想起妳 siūnn-khí lí 心綿綿 sim-mî-mî 心綿綿 sim-mî-mî 用一生追隨你 毋分離 iōng it-sing tui-suî lí m̄ hun-lī (不分離) 今夜的風聲 kim-iā--ê hong-siann 有相逢的氣味 ū siong-hông--ê khì-bī 風中的雨水 hong-tiong--ê hōo-tsuí 有思念的情淚 ū su-liām--ê tsîng-luī 心愛的妳敢知我想妳 sim-ài--ê lí kám tsai guā siūnn lí (甘知) 思思念念有你的名字 su-su-liām-liām ū lí ê miâ-jī 無奈相愛的勇氣 bô-nāi siong-ài--ê ióng-khì 輸予天來創治 su-hōo thinn lâi tshòng-tī (輸乎天來創治) 為妳 我的愛 遮堅持 uī lí guā ê ài tsiah kian-tshî (這堅持) 若無分離的相思 nā-bô hun-lī--ê siunn-si 哪知心放袂開 ná tsai sim pàng-bē-khui (哪知心放抹開) 等你 是我唯一的心意 tán lí sī guā uî-it--ê sim-ì 想起你 siūnn-khí lí 想起妳 siūnn-khí lí 心綿綿 sim-mî-mî 心綿綿 sim-mî-mî 用一生追隨你 毋分離 iōng it-sing tui-suî lí m̄ hun-lī (不分離) 無奈相愛的勇氣 bô-nāi siong-ài--ê ióng-khì 輸予天來創治 su-hōo thinn lâi tshòng-tī (輸乎天來創治) 為妳 我的愛 遮堅持 uī lí guā ê ài tsiah kian-tshî (這堅持) 若無分離的相思 nā-bô hun-lī--ê siunn-si 哪知心放袂開 ná tsai sim pàng-bē-khui (哪知心放抹開) 等你 是我唯一的心意 tán lí sī guā uî-it--ê sim-ì 想起你 siūnn-khí lí 想起妳 siūnn-khí lí 心綿綿 sim-mî-mî 心綿綿 sim-mî-mî 用一生追隨你 毋分離 iōng it-sing tui-suî lí m̄ hun-lī (不分離)

  專輯

  專輯名 思念的情淚
  歌手名 林良歡
  發行日 2018-01-03