Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  電火王 專輯封面

  歌名電火王 歌手名 美秀集團

  試聽

  歌詞

  大都會的頭家叫做王電火 督著伊我就一箍懶攏免買 伊大的小的束的膨的攏總有賣 恁爸的簏袋夠我買一罐 麥仔茶 天頂的蟑螂四界飛 趖佇土腳的蟲嘛真濟 啊頭家啊頭家你就算我較俗咧 你講少年欸你無才調就莫刣價 啊娘偎我哪會遮爾衰 買一葩電火予人洗甲虛累累 出外無工課佇內底毋知㧙啥貨 你罵我攏袂歹勢 我系過了真松勢 王電火你尚好莫傷超過 看咧好勢好勢 其實咧欺騙社會 當做食老兩三歲 當做少年攏⻘盲 恁爸有一工會給你電甲袂講話 厝內傢俬毋免濟 歹銅舊錫並做夥 有的無的我攏知影欲對佗位揣 膨椅拆開揣弓仔 剪刀鈍去做鑷仔 揣無鉤仔就去提阿嬤的抓耙仔 較贏一支螺賴把 淺拖仔兼做摃搥仔 毋但會當拍蠓仔 閣會當穿去把七仔 你講有影抑無影 我講有影就有影 電火王欲降世 系真正有影 啊 啊 啊 啊 啊 啊 我需要 恁兜擲掉的傢俬 攢攢咧 擲來阮兜較規氣 阿魯米 螺絲電池配走燈 湊落去 湊做蓋的電器 (湊做蓋的電器 啊電器 啊電器 啊電器 啊電器) 電電電電電電 電火王 王電火看著電火王毋知欲按怎展 電桌仔 電椅仔 電櫥仔 你攏無看過 電瓠仔 電檨仔 電芭樂 給你創予落 電電電電電電 電火王 王電火看著電火王毋知欲按怎展 電桌仔 電椅仔 電櫥仔 你對佗位揣 電阿嬤 電胡蠅拍仔 給你捽予落 厝內傢俬毋免濟 歹銅舊錫並做夥 有的無的我攏知影欲對佗位揣 膨椅拆開揣弓仔 剪刀鈍去做鑷仔 揣無鉤仔就去提阿嬤的抓耙仔 較贏一支螺賴把 淺拖仔兼做摃搥仔 毋但會當拍蠓仔 閣會當穿去把七仔 你講有影抑無影 我講有影就有影 電火王欲降世 系真正有影 電電電電電電 電火王 王電火看著電火王毋知欲按怎展 電桌仔 電椅仔 電櫥仔 你攏無看過 電瓠仔 電檨仔 電芭樂 給你創予落 電電電電電電 電火王 王電火看著電火王毋知欲按怎展 電桌仔電椅仔電櫥仔你對佗位揣 電阿嬤電胡蠅拍仔給你捽予落 拜請電火王拜請電火王 電電電火火火王王王電火王

  專輯

  專輯名 電火王
  歌手名 美秀集團
  發行日 2018-08-22