Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  電火王 專輯封面

  歌名這幾年 歌手名 美秀集團

  歌詞

  這幾年 你過著怎樣的生活 有啥款的心情 陪踮你身邊的人 已經毋系我 莎悠那拉 我放你行 想起我的時陣 你敢會心痛 兩個人 的未來 講放舍就放舍 鐵做的心肝 今嘛你咧拍拼 我擱咧拖磨 你系歹人 我系憨囝 我付出的一切攏總無較縒 你講情情愛愛 攏系天註定 莫放甲遮重 今嘛你咧快活 我擱咧孤單 這幾年 你過著怎樣的生活 有啥款的心情 你敢知影我擱癡情的惦在這 你有你的願望 你的未來 你的路要走 陪踮你身邊的人 已經毋系我 送予恁翁 啊毋就按呢爾 恁兜彼個小可愛其實系阮囝 伊生甲奇奇怪怪 講話真鏘 一定系像著我 你叫我莫哭爸 我送你回老家 這幾年 你過著怎樣的生活 有啥款的心情 你敢知影我擱癡情的惦在這 你有你的願望 你的未來 你的路要走 陪踮你身邊的人 已經毋系我 我已經看破 我已經看破 我已經看破 我已經看破 我已經看破 我已經看破 我已經看破 我已經看破 這幾年 你過著怎樣的生活 有啥款的心情 你敢知影我擱癡情的惦在這 你有你的願望 你的未來 你的路要走 陪踮你身邊的人 已經毋系我 陪踮你身邊的人 已經毋系我 陪踮你身邊的人 已經毋系我

  專輯

  專輯名 電火王
  歌手名 美秀集團
  發行日 2018-08-22