Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  電火王 專輯封面

  歌名昨暝阿爸無轉來 歌手名 美秀集團

  試聽

  歌詞

  昨暝阿爸 無轉來 昨暝阿爸 無轉來 昨暝阿爸 無轉來 今仔日嘛亦未轉來 昨暝阿爸 無轉來 昨暝阿爸 無轉來 今仔日嘛亦未轉來 已經毋知 系第幾工 你講的想的做的 攏共伊無仝 我思的愛的念的 毋系你這款人 伊教我寫字讀書 伊教我講臺語 伊教我做人待事真濟真濟的道理 昨暝阿爸 無轉來 昨暝阿爸 無轉來 今仔日嘛亦未轉來 已經毋知 系第幾工 你講的想的做的 攏共伊無仝 我思的愛的念的毋係你這款人 伊教我寫字讀書伊教我講台語 伊教我做人待事真濟真濟的道理 彼青山碧水這嘛只䞐石砂 彼美麗家園化做斷垣殘壁 壁角破碗椅仔斷腳 迸見的玉環你莫擱騙我 我知影伊予歹人掠去 予歹人掠去予歹人掠去 予歹人 予你掠去予你掠去 予你掠去予你掠去 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 做你的青天白日夢 我無咧綴你茫

  專輯

  專輯名 電火王
  歌手名 美秀集團
  發行日 2018-08-22