Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  台灣隊長 專輯封面

  歌名阿華師情歌 歌手名 大支

  歌詞

  阿華師: 逐家好 歡迎來到足英台的三聲道磅米芳 我講一個故事共你聽 佇我出世的故鄉 遐有一個查仔囡仔 五六歲前阮攏做夥大漢做夥生活 但讀冊後我漸漸毋知欲對伊講啥 只有佇過年過節時加減打招呼爾 佇彼當下 我熟似著別個查某 伊北京出世 逐家黏伊身軀邊 因為伊講話足甜 共伊開講誠趣味 慣勢了嘛誠四序 故鄉姑娘遙遙無期故鄉等我我無注意 一直到前一時啊 我才開始咧擔心 人講故鄉查仔囡仔啊 伊已經得了絕症 一開始毋相信嘛 毋知該按怎反應 欲對伊講話煞講無話我開始反省 啊 是啥人一直佇我耳邊 洗腦我來袂記自己 講免插伊 敢會先去 將伊放袂記 但我怎樣離開 我摸著伊嘴佮耳 伊是上媠的彼首詩 唸著伊 聽著伊 看伊愈離愈遠的背影 伊會先離開想著會驚 愈來愈少有伊的陪伴 愈來愈少聽到伊的聲 看伊愈離愈遠的背影 伊會先離開想著會驚 愈來愈少有伊的陪伴 愈來愈少聽到伊的聲 佇賰無偌久的時間內底 我欲共伊好好做夥趁伊猶閣在世 我是真心改過 隨時攏欲共伊相招約會 對起床到睏前攏會陪伊好好講話 但瞭解病情後我非常的袂爽 我發現講 原來攏是北京姑娘咧傷害伊的健康 免閣加講 就按呢贖罪勉強當作賠償 對北京姑娘我這世人一句話攏袂癮講 彼個佇故事一開始 陪我大漢我上愛姑娘就是台語 我再也毋講華語 從今仔日開始 這是我一生做過上浪漫的代誌 台語我愛你 是啥人一直佇我耳邊 洗腦我來袂記自己 講免插伊 敢會先去 將伊放袂記 但我怎樣離開 我摸著伊嘴佮耳 伊是上媠的彼首詩 唸著伊 聽著伊 看伊愈離愈遠的背影 伊會先離開想著會驚 愈來愈少有伊的陪伴 愈來愈少聽到伊的聲 看伊愈離愈遠的背影 伊會先離開想著會驚 愈來愈少有伊的陪伴 愈來愈少聽到伊的聲 阿華師: 我這馬逐工攏無愛講華語會共我的生活造成足大的痛苦 足大的無方便 我嘛攏甘願 這一切攏是為著愛才要來做的 講台語是我這世人做會到上蓋浪漫的一件代誌

  專輯

  專輯名 台灣隊長
  歌手名 大支
  發行日 2021-05-07