Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  台灣隊長 專輯封面

  歌名Nylon 歌手名 大支

  歌詞

  伊叫Nylon 伊開創周刊自由時代 伊講伊該講 欲政府對自由開放 予掠去關 伊講國家 真正自由前繼續捙 無別項 抑無出獄當下 只是來到閣較大的監獄 伊講 無人敢去講的實話 批評對抗 情治機關蔣家這種 袂當去摸的議題 伊會使講 不管戒嚴法律的通緝 伊公開講 我叫做鄭南榕 我主張臺灣獨立 爭取民主 予伊收著叛亂傳票 伊講這對知識份子親像上大侮辱人格冒犯到 伊宣告 共家己關佇編輯室通對付烏暗政府 袂當認輸 桌跤有打火機佮三桶汽油 共法律對抗 伊結果是無盡刑期 心內攏是摯愛的某囝 警察已經準備衝入 伊共門鎖死 坐佇汽油桶 啥人攏無欲插 想法只暙一个 你掠袂著我的人 只會當掠到我的屍體 自焚這做法極端 也使人遺憾 但在火焰之間 伊帶有美麗希望期盼 像美國總統亞當斯講的:咱這代的職業 從事軍事政治 因為希望 有一工 囡仔會當從事藝術佮音樂 Nylon佇火焰掖落種子 予咱去看共認清 該愛的是土地抑是皇宮 是軍隊抑是人民 予你徛起身 拒絕獨裁統治 予懸牆趕緊倒落 予籠內鳥 袂閣以為佇天空飛是一種病 到這幾冬從政袂閣有予暗殺的危險 抗議的大聲講信念 警察袂閣來欲鎮壓 憲兵走倚 毋免著驚 袂清彩共你掠乎走 半暝有人 挵門免挫 免共稿紙 燒乎了 台灣人愈來愈醒 白賊時代講實話的愈來愈濟 愈來愈硬 頭殼攏血 抑免想欲將民主來出賣 彼葩火實在照光四百年來 悲哀的烏暗時代 彼聲爆炸一擺閣一擺 佇世界不斷回音到即碼 每一暗 我攏問家己 敢會當捍衛信念 就算佗一工 拄著偌大的威脅危險 但每次只要一望著Nylon伊的背影 我就袂閣驚惶 除非家己曲痀 抑無 無人敢騎佇你的尻脊骿 犧牲親情 友情 愛情 所有人生的美麗 伊用為理想火燒的屍體 回應這一切 伊可比是V怪客 面具下毋是血肉之軀而已 面具下是一種信念 信念毋驚銃子 伊的思想影響到現在 人會予掠會予刣 但是思想幾百年後抑是閣 會使改變世界 伊深深葬佇我的心內 台灣即碼有Nylon幾偌萬千 戰艦雖然已沈 但戰士不斷誕生 永遠會記伊的精神 比贏閣較重要的 就是把信念保護到死前 攏毋捌改變過 就算小小火金姑 光嘛愛照乎規四界 莫閣再等日頭 你應當 勇敢做第一葩烏暗之火 真理的道路 血流成河 毋捌驚過 無愛假死 當然愈袂當假影活咧 袂當走用行的 袂當行就用爬的 會當規身軀是火 但頭袂當犁犁 真理的道路 血流成河 毋捌驚過 毋免假死 當然閣較袂使假做活咧 袂當走用行的 袂當行就用爬的 會當規身軀是火 但頭袂當犁犁

  專輯

  專輯名 台灣隊長
  歌手名 大支
  發行日 2021-05-07