Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
    靈肉合一 0+6=1 專輯封面

    歌名Song about Sex 歌手名 問題總部, 厭世少年

    試聽

    歌詞

    享受無止盡的性高潮 你說像天一樣高 這種感覺是多麼美好 那海浪永不退潮 青春的肉體妖嬌又可愛 tshing-tshun ê bah-thé iau-kiau iū khó-ài 直直喘氣直直喈 ti̍t-ti̍t tshuán-khuì ti̍t-ti̍t kainn 阿莫伊都 哎喲磅空內 a-moo-i-too ai-iō pōng-khang lāi 由在你欲愛啥物姿勢攏會使 Iû-tsāi lí beh ài siánn-mih tsu-sè lóng ē-sái 你的溫柔包覆我的煩惱 我和你交叉纏繞 一條銀河掛在你的嘴角 星星月亮 都被你吃掉 快樂的種子搤甲規四界 khuài-lo̍k ê tsíng-tsí iah kah kui sì-kè 嘛毋願佮人公家 mā m̄-guān kah lâng kong-ke 我上愛你對我使性地 guá siōng ài lí tuì guá sái-sìng-tē 欲愛偌濟我是攏okay beh ài guā-tsuē guásī lóng ok-khe 只要一句話 tsí-iàu tsi̍t kù uē 我是一隻奔跑的獅子 你的身體是我的草原 一起看星星 一起看明月 和你玩愛的遊戲 Higher than the sky 阮是一片草埔 青見見 gún sī tsi̍t phìnn tsháu-poo tshinn-kìnn-kìnn 你佇我的身軀頂跳舞 lí tī guá ê sing-khu tíng thiàu-bú 你替我沃水 你替我種花 lí thuè guá ak-tsuí lí thuè guá tsíng-hue 將阮的草捋予整齊 tsiòng gún ê tsháu luah hōo tsíng-tsuê Tender like the wind 享受無止境的性高潮 一直一直一直要 這是前往天堂的通道 白眼翻到後腦勺 迷人的笑容緣投閣性格 bê-lâng ê tshiò-iôngiân-tâu koh sìng-keh 身懸一百八十八 sin-kuân tsi̍t pah pueh tsa̍p pueh 衫褲褪退退感覺歹勢歹勢 sann khòo thǹg thè thè kám-kak pháinn-sè pháinn-sè 由在你欲愛啥物角度攏好勢 iû-tsāi lí beh ài siánn-mih kak-tōo lóng hó-sè