Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
    木曜跨界演唱會-Awakening 專輯封面

    歌名相忘 (邰智源,盧廣仲) 歌手名 木曜4超玩

    播放

    歌詞

    歹勢啦 今仔日欲遠行刷袂赴來共你講 真多謝 你乀祝福我攏總有聽著 早時的樹林 聽我在唱歌 頂懸的日頭 燒熱光焱焱 想到當初你和我的青春夢 風吹過來 吹金色的菅芒 我經過恁兜下跤 我經過春夏秋冬 咱約束的彼一天 咁會有花的清香 什麼是我的願望 有你的春夏秋冬 咱約束的彼一天 咁會當莫講さようなら 真感謝 感謝你愛我 祝福你快樂 好心情 故鄉的山 跟我的形影 永遠陪伴 毋驚孤單 我經過恁兜下跤 我經過春夏秋冬 咱約束的彼一天 咁會有花的清香 什麼是我的願望 有你的春夏秋冬 咱約束的彼一天 咁會當莫講さようなら 歹勢啦 今仔日欲遠行刷袂赴來共你講 真多謝 你大聲祝福我攏總有聽著 這時陣我應該無煩無惱嘴笑目笑 是按怎你的胸坎澹漉漉 我的目睭也濁濁 人生啊總是來來去去 啥物嘛無定著 那知影我會先來草埔你閣佇大路 我感謝你的祝福 我感謝你的祝福~ 我感謝你的祝福 我感謝你的祝福~ 這就是我的願望 有你的春夏秋冬 咱約束的彼一天 咁會當莫講 さようなら 真感謝 感謝你愛我 祝福你快樂 好心情 故鄉的山 跟我的形影 永遠陪伴 毋驚孤單 さようなら