Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量

播放清單

用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  ONE OK ROCK Top Hits

  ONE OK ROCK Top Hits

  『日本搖滾天團』ONE OK ROCK多次來台開唱,從小型個唱、一路唱進台北小巨蛋、甚至也擔任過紅髮艾德(Ed Sheeran)於2019來台開唱的開場嘉賓!小編也參戰幾次,每次都被主唱Taka的高音和標準的英文發音深深吸引,雖然原定2020年6月再次來台開唱,將連開3場打破了日本藝人來台開唱的紀錄,變成暫緩!但相信等疫情狀況好轉,這項紀錄一定會被OOR創下的!先請大家喉嚨準備好,再次撕裂 看更多

  歌曲

  專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表
  專輯封面 歌曲名稱 歌手名 專輯名 歌詞 看選項
  Vandalize (Japanese Version) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Vandalize (Japanese Version)
  Vandalize 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Vandalize
  Let Me Let You Go (Japanese Version) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Let Me Let You Go (Japanese Version)
  Let Me Let You Go 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Let Me Let You Go
  Save Yourself (Japanese Version) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Save Yourself (Japanese Version)
  Save Yourself 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Save Yourself
  Wonder (Japanese Version) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Wonder (Japanese Version)
  Wonder 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Wonder
  Broken Heart of Gold 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Broken Heart of Gold
  Renegades 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Renegades
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Cry Out 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Cry Out
  Last Dance 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Last Dance
  Change 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Change
  Stand Out Fit In 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Stand Out Fit In
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  I Was King 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK I Was King
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  Taking Off 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Taking Off
  Bedroom Warfare 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Bedroom Warfare
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Wasted Nights 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Wasted Nights
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  35xxxv (Deluxe Edition) 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK 35xxxv (Deluxe Edition)
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Mighty Long Fall 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Mighty Long Fall
  Ambitions 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Ambitions
  Eye Of The Storm 專輯封面
  ONE OK ROCK 歌手名
  ONE OK ROCK Eye Of The Storm

  關聯歌單看全部