Crazy Hits (revised) 專輯封面

歌名Popcorn 歌手名 Crazy Frog

試聽看看
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂

歌詞

Eeeee-haww! Digy wigy- Digy wigy- Come on! (come on) Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch wu-wu Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch ding-ding Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch wu-wu Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Now let's go Digy wigy- Come on! (come on) Digy wigy- One! Two! Three! Here we go! (go) Digy wigy- Come on! (come on) Digy wigy- Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch wu-wu Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch ding-ding Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Chuck-chuck chu cha ch-ch-ch-ch wu-wu Bawk-bawk chiki-chiki chiki-chiki bow-wow Digy wigy- (Digy wigy) Now let's go (go) Digy wigy- Digy wigy-

專輯

專輯名 Crazy Hits (revised)
歌手名 Crazy Frog
發行日 2005-08-15