Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  我問天 專輯封面

  歌名最愛的人 歌手名 翁立友

  歌詞

  陰暗小雨一直落袂離 野鳥亂亂啼 為什麼為什麼思念的心乎我痛歸瞑 等到油桐花開的時陣 妳甘會擱記著阮 滿山落葉陪伴無奈的男兒 緣份若是親像一張紙 這薄這無奈 思念妳的心情親像溪水慢慢流落海 今夜的雨又擱一直落 不管千年也萬年 相信無人像我對妳彼情深 妳是我用性命最愛的人 偏偏找無妳 是跑去叨位藏 傷心的酒陪我喝啊喝袂完 是妳喝茫才會傷阮這呢重 月娘也怨嘆 流星也無望 為妳一世一生目屎 流袂完 緣份若是親像一張紙 這薄這無奈 思念妳的心情親像溪水慢慢流落海 今夜的雨又擱一直落 不管千年也萬年 相信無人像我對妳彼情深 妳是我用性命最愛的人 偏偏找無妳 是跑去叨位藏 傷心的酒陪我喝啊喝袂完 是妳喝茫才會傷阮這呢重 月娘也怨嘆 流星也無望 為妳一世一生目屎 流袂完 妳是我用性命最愛的人 偏偏找無妳 是跑去叨位藏 傷心的酒陪我喝啊喝袂完 是妳喝茫才會傷阮這呢重 月娘也怨嘆 流星也無望 為妳一世一生目屎 流袂完

  專輯

  專輯名 我問天
  歌手名 翁立友
  發行日 2007-04-25