Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  裡面的外面 專輯封面

  歌名從前那樣 masi sicuayan 歌手名 戴曉君

  歌詞

  aiyanga itjen na matjatjiyatjiya masi sicuayan maya pu tima na marasurasudj masi sicuayan a he a ho o he ye a he a ho o he ye nua inu sun maya madraudraw amayan a tja ciuciur nua inu sun maya madraudraw paliuliu zu amen aqumaya Ulja tjen a na ma tja tjengelangelai aqumaya matjatjiyatjiya-i aqumaya ulja ini zangan i tjen na tja vuvu aqumaya matjatjiyatjiya-i aqumaya ulja na isaceqalj sa u sini seljaseljan aqumaya hey hey hey hey aqumaya ulja ini zangan i tjen na tja vuvu aqumaya hey hey hey hey aqumaya masi cuay masi cuay na maitazuwa aqumaya matjatjiyatjiya-i aqumaya masi cuay masi cuay na maitazuwa aqumaya hey hey hey hey aqumaya 真羨慕過去的我們 不分你我團結一致 無論你在哪裡 請記得我們是生命共同體 為什麼要團結 希望我們更關懷彼此 為什麼 關懷才能牽手在一起 為什麼 因為祖靈會護佑我們 為什麼 因為我們輕鬆歡樂在一起 為什麼 因為從以前我們就是如此啊

  專輯

  專輯名 裡面的外面
  歌手名 戴曉君
  發行日 2019-12-31