Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  就是你 專輯封面

  歌名愛有要緊 歌手名 張涵雅

  歌詞

  作詞:柳永Uncle Willow、 芮姬Regina Chuang 作曲:柳永Uncle Willow、 芮姬Regina Chuang、 張涵雅Hanya 編曲:賴威成 Andres Lai 伊講哪會無鬥陣 阮哪無緣無勇氣 心酸滋味你無聽見 稀微 彼工無眠的半暝 閣想起過去的過程 思念到遮 無消無息 傷心 初戀的時 親像燒滾水 共阮的真心攏交出去 失戀的時 快樂攏結冰 予伊啉予伊啉 予伊醉 愛你愛你 毋願講出喙 等待幾年 你佇咧佗位 愛~有要緊 毋閣咱無緣來 雙雙對對 愛你愛你 毋願命創治 我誠實愛你 越頭無勇氣 愛~有要緊 毋過 有緣鬥陣 雙雙無對對 彼工無眠的半暝 閣想起過去的過程 思念到遮 無消無息 傷心 初戀的時 親像燒滾水 共阮的真心攏交出去 失戀的時 快樂攏結冰 予伊啉予伊啉 予伊醉 愛你愛你 毋願講出喙 等待幾年 你佇咧佗位 愛~有要緊 毋閣咱無緣來 雙雙對對 愛你愛你 毋願命創治 我誠實愛你 越頭無勇氣 愛~有要緊 毋過 有緣鬥陣 雙雙無對對 初戀的時 親像燒滾水 共阮的真心攏交出去 失戀的時 快樂攏結冰 予伊啉予伊啉 予伊醉 愛你愛你 毋願講出喙 等待幾年 你佇咧佗位 愛~有要緊 毋閣咱無緣來 雙雙對對 愛你愛你 毋願命創治 我誠實愛你 越頭無勇氣 愛~有要緊 毋過 有緣鬥陣 雙雙無對對

  專輯

  專輯名 就是你
  歌手名 張涵雅
  發行日 2018-12-27