Player

Today 按播放鍵聽點音樂
播放時間 00:00 全歌播放時間 00:00
靜音
調整音量
用空白鍵變更歌曲順序,上下鍵可以調整歌曲順序。如果順序調整完成,請再按一次空白鍵。 選擇歌曲順序變更按鈕後,兩隻手指上下滑可調整歌曲順序。
  疼 專輯封面

  歌名臆謎猜 歌手名 張涵雅

  歌詞

  若欲來若毋來 笑起來若戇呆 遮爾無氣概 敢會得人愛 心肝內透風颱 害阮想東想西 害阮硞硞等 欲按怎案內 面色遮曖昧 毋講啥人知 你 當時改食菜 才變甲遐爾可愛 Tonight你的機會賰三擺 Tonight 莫閣耍臆謎猜 Would you hold me tight 倚過來 咱鬥陣 自由自在 咱世界真豐沛 Would you hold me tight 倚過來 咱來去 趣味的所在 下暗予伊鬧猜猜 到底欲抑無愛 莫對我歹交代 我攏知知 你有才調 hold me tight 敢想欲試看覓 臆謎猜阮無愛

  專輯

  專輯名
  歌手名 張涵雅
  發行日 2019-12-30