MEmento·MORI 專輯封面

歌名這該死的拘執佮愛 歌手名 珂拉琪

作詞 王家權
作曲 王家權
試聽看看
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂

歌詞

你的心 親像花 Lí ê sim, tshin-tshiūnn hue 無人應 隨蔫去 Bô lâng ìn, suî lian-khì 你愛的人 誠固執 Lí ài ê lâng, tsiânn kòo-tsip 予伊的夢 伊提袂起 Hōo i ê bāng, i the̍h bē khí 你是一个 如此溫柔的人 Lí sī tsi̍t ê, lû-tshú un-liû ê lâng 你應該 愛你值得愛的人 Lí ing-kai, ài lí ta̍t-tit ài ê lâng 但是 頭前有我欲行的路 Tān-sī, thâu-tsîng ū guá beh kiânn ê lōo 毋知你敢會了解 M̄ tsai lí kám-ē liáu-kái 是按怎拆開你的 心肝內底 Sī-án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té 會看著 暗淡的愛流成水 Ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng tsuí 當我越頭離開時 心內亂雨紛飛 Tǹg guá ua̍t-thâu lī-khui sî, sim-lāi luān-ú-hun-hui 因為你 的眼神 In-uī lí ê gán-sîn 戇戇咧望 真毋願 Gōng gōng teh bāng, tsin m̄-guān 若是你 會當看著 (亻因)佇咧彼搭 Nā-sī lí, ē-tàng khuànn-tio̍h in tī-leh hit-tah 咱就會使 做伙搝彼陣落水的人 Lán tio̍h ē-sái, tsò-hué giú hit tīn lo̍h-tsuí ê lâng 伊寫的彼條歌 是拆破生死的紙 I siá ê hit tiâu kua, si thiah-phuà senn-sí ê tsuá 敢講你 真正攏無感覺 Kám-kóng lí, tsin-tsiànn lóng bô kám-kak 攏無感覺 Lóng bô kám-kak 是按怎拆開你的 心肝內底 Sī án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té 會看著 暗淡的愛流成血 Ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng hueh 當我無閣咧注神 磕袂著就想著你 Tng guá bô-koh teh tsù-sîn, kha̍p-bē-tio̍h tō siūnn-tio̍h li 但是你 的眼神 Tān-sī lí ê gán-sîn 無彩工 準拄煞 Bô-tshái-kang, tsún-tú suah 若是你 會當看著 (亻因)佇咧彼搭 Nā-sī lí, ē-tàng khuànn-tio̍h in tī-leh hit-tah 咱就會使 做伙搝彼陣落水的人 Lán tio̍h ē-sái, tsò-hué giú hit tīn lo̍h-tsuí ê lâng 伊寫的彼條歌 是拆破生死的紙 I siá ê hit tiâu kua, si thiah-phuà senn-sí ê tsuá 敢講你 真正攏無感覺 Kám-kóng lí, tsin-tsiànn lóng bô kám-kak 攏無感覺 lóng bô kám-kak (猛獸亂使 侵門踏戶) Bíng-siù luān-sú, tshim-mn̂g-ta̍h-hōo (厝邊頭尾 寸草無生) Tshù-pinn-thâu-bué, tshùn-tsháu-bû-sing

專輯

專輯名 MEmento·MORI
歌手名 珂拉琪
發行日 2021-12-23