kinakaian 母親的舌頭 專輯封面

歌名Thank You 感謝 歌手名 阿爆(阿仍仍)

作詞 阿爆(阿仍仍)/王秋蘭(愛靜)
作曲 阿爆(阿仍仍)/Dizparity
試聽看看
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂

歌詞

To all of my... yeah, 獻給我的… 耶 maljimalji, masalu angata, 真的很感謝每一位 tua napapunasi, temulu tjanuaken. 完整我生命和教導我的人 maljimalji, masalu angata, 真的很感謝每一位 tua na pakiumalj, kiljivak tjanuaken. 改變我和疼愛我的人 tua napapumanguaqan tjanuaken, 那些給我美好機會的人 tua napapulevan tjanuaken, 那些讓我快樂的人 tua napapupicul, nazemenger tjanuaken. 那些添加我力量、讚美欣賞我的人 To all of my angels, 我的天使們 I wanna say thank you. 我想對你們說謝謝 I wanna say thank you, thank you, thank you, 我想要對你們說謝謝 謝謝 謝謝 maljimalji, masalu. 謝謝 謝謝 To all of my angels, 獻給我的天使們 I wanna say thank you. 我想對你們說謝謝 I wanna say thank you, thank you, thank you, 我想要對你們說謝謝 謝謝 謝謝 maljimalji, masalu. 謝謝 謝謝 tua nakiljivak tjanuaken, 獻給所有疼愛我的 tua napapulevan tjanuaken, 獻給所有帶給我快樂的 tua napakiumalj tjanuaken, 獻給所有改變我的 tua napapupicul tjanuaken. 獻給所有添加我力量的 maljimalji, masalu angata, 真的很感謝每一位 tua na pakiumalj, kiljivak tjanuaken. 改變我和疼愛我的人